De inschrijvingen voor komend collegejaar zijn open!  Je kunt je inschrijven via deze link, tot uiterlijk 30 augustus. Op andere momenten door het jaar heen is inschrijven niet mogelijk. 

Ja! Je kan zeker lid worden bij NSA. De vereniging gaat ondanks het coronavirus gewoon door met online avonden en activiteiten op afstand. Ook spreken veel leden af in kleine groepjes. We doen er alles aan om te zorgen dat we jou in september als nieuw lid kunnen verwelkomen! Uiteraard zal dit allemaal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende maatregelen in Nederland. 

NSA heeft een kennismakingstijd in het weekend voorafgaand aan het studiejaar, ook wel het novitiaat genoemd. Het novitiaat vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 5 september. Tijdens het novitiaat maak je kennis met de vereniging, het studentenleven en de stad Amsterdam en leer je wat ons motto ‘Christus kennen en hem bekendmaken’ betekent. Om deel te nemen aan het weekend is het belangrijk dat je je vóór die tijd inschrijft bij NSA. Deelname is een vereiste om lid te kunnen worden. Mochten er omstandigheden zijn waardoor je een deel van het novitiaat niet aanwezig kunt zijn, stuur dan even een mailtje naar internus@nsamsterdam.nl.

Dat is volledig afhankelijk van wat je zelf wil! NSA komt standaard op iedere woensdagavond samen met dispuut of vereniging, en heeft daarna een gezamenlijke borrel. Op deze avond wordt verwacht dat je als lid aanwezig bent. Welke avonden je verder bij wilt wonen, ligt volledig in je eigen handen.

NSA is een christelijke vereniging die van haar leden verlangt dat zij God leren kennen en Hem een actieve rol geven in hun leven. Dit betekent niet dat de vereniging haar leden verplicht om gelovig te zijn. Ook als je niet gelovig bent, kun je lid worden bij NSA. Wel is het aan te raden om voorafgaand aan je lidmaatschap in ieder geval geïnteresseerd te zijn in het geloof, aangezien een groot deel van de activiteiten hier om draait.
Het geloof speelt een actieve rol binnen de vereniging, en onafhankelijk van of je zelf gelooft, wordt van je verwacht dat je dit respecteert.

De contributie voor NSA bedraagt per jaar 110 euro. Deze blijft ieder jaar gelijk. Daarnaast heb je dispuutcontributie van ongeveer 60 euro per jaar. Verdere kosten die je maakt zijn afhankelijk van welke activiteiten je wilt bijwonen.

NSA hanteert geen minimumleeftijd om lid te worden. Als je onder de 18 bent, kun je wel lid worden, maar zal er geen alcohol voor je worden geschonken op verenigingsactiviteiten.

Jazeker! Ook als je nog niet in Amsterdam woont kun je gewoon lid worden bij NSA. Als je nog geen kamer gevonden hebt, is het zelfs makkelijker om deze te vinden als je lid bent bij NSA – er staat een hele vereniging voor je klaar die je kan helpen bij het zoeken van woonruimte.

Hoewel NSA niet een studie-georienteerde studentenvereniging is, vinden we het wel belangrijk dat je naast je lidmaatschap genoeg tijd overhoudt om je studie met vlag en wimpel te halen. Onze leden gaan vaak samen met elkaar studeren in de UB en helpen elkaar hier verder mee. Daarnaast biedt NSA veel kansen om je CV op te bouwen, bijvoorbeeld door het meedraaien in commissies, het doen van een bestuursjaar, of door het invullen van een leidinggevende taak binnen je dispuut.

Sluit Menu