Dat is volledig afhankelijk van wat je zelf wil! NSA komt standaard op iedere woensdagavond samen met dispuut of vereniging, en heeft daarna een gezamenlijke borrel. Op deze avond wordt verwacht (maar niet verplicht) dat je als lid aanwezig bent. Welke avonden je verder bij wilt wonen, ligt volledig in je eigen handen.

De contributie voor NSA bedraagt per jaar 110 euro. Deze blijft ieder jaar gelijk. Daarnaast heb je dispuutcontributie van ongeveer 60 euro per jaar. Verdere kosten die je maakt zijn afhankelijk van welke activiteiten je wilt bijwonen.

NSA hanteert geen minimumleeftijd om lid te worden. Als je onder de 18 bent, kun je wel lid worden, maar zal er geen alcohol voor je worden geschonken op verenigingsactiviteiten.

Jazeker! Ook als je nog niet in Amsterdam woont kun je gewoon lid worden bij NSA. Als je nog geen kamer gevonden hebt, is het zelfs makkelijker om deze te vinden als je lid bent bij NSA – er staat een hele vereniging voor je klaar die je kan helpen bij het zoeken van woonruimte.

NSA heeft een kennismakingstijd in het weekend voorafgaand aan het studiejaar. Het begint op donderdag en eindigt op zondag. Dit wordt ook wel het novitiaat genoemd. Het is belangrijk dat je je voor donderdag 29 augustus hiervoor opgeeft. In dit novitiaat leer je NSA en je jaargroep kennen. De week heeft een ontgroenend karakter. Deelname aan het novitiaat is verplicht om lid te worden bij de vereniging.

Hoewel NSA niet een studie-georienteerde studentenvereniging is, vinden we het wel belangrijk dat je naast je lidmaatschap genoeg tijd overhoudt om je studie met vlag en wimpel te halen. Onze leden gaan vaak samen met elkaar studeren in de UB en helpen elkaar hier verder mee. Daarnaast biedt NSA veel kansen om je CV op te bouwen, bijvoorbeeld door het meedraaien in commissies, het doen van een bestuursjaar, of door het invullen van een leidinggevende taak binnen je dispuut.

NSA is een christelijke vereniging die van haar leden verlangt dat zij God leren kennen en Hem een actieve rol geven in hun leven. Dit betekent niet dat de vereniging haar leden verplicht om gelovig te zijn. Ook als je niet gelovig bent, kun je lid worden bij NSA. Wel is het aan te raden om voorafgaand aan je lidmaatschap in ieder geval geïnteresseerd te zijn in het geloof, aangezien een groot deel van de activiteiten hier om draait.
Het geloof speelt een actieve rol binnen de vereniging, en onafhankelijk van of je zelf gelooft, wordt van je verwacht dat je dit respecteert.

Inschrijven voor NSA is mogelijk in de zomerperiode. De inschrijvingen zijn online open vanaf begin juni t/m dinsdagavond 27 augustus. Het is nog wel mogelijk je in te schrijven op onze activiteiten t/m woensdagavond 28 augustus. Op andere momenten door het jaar heen is inschrijven niet mogelijk. Via deze link kan je je inschrijven!

Sluit Menu